Företaget

WEAB Wermlands Elektronik AB startades 1995.

WEAB är kontraktsleverantör av elektronikproduktion.

Vi är certifierade inom kvalitet ISO 9001 samt inom miljö ISO 14001.

Produkterna vi tillverkar används världen över inom så vitt skilda områden som transportsektorn, bioenergi, nödbelysning, vägningssystem med mera.
Vi levererar till några av Europas största företag och till enmannaföretag.

Vår affärsidé är totalentreprenad - Allt från idé till färdig produkt, levererad direkt till slutkund.

WEAB är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige. Totalt består KAMIC Group av närmare 40 bolag som erbjuder tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter. KAMIC Group har en årlig omsättning på drygt 2 miljarder kronor, egna etableringar i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och totalt cirka 850 medarbetare. För mer information om KAMIC Group, besök gärna www.kamicgroup.com

Kontraktstillverkning

WEAB monterar kretskort i små och mellanstora serier. För detta ändamål har vi automatisk ytmontering, flertalet halvautomatiska monteringsstationer samt specialanpassade arbetsstationer för kretskortsmontering.
WEAB monterar även ihop färdiga apparater, utför funktionskontroll och intrimning samt levererar direkt till slutkund om så önskas. Vi hjälper till med att ta fram specialkapslingar, även i små antal.
WEAB tillverkar också kablage, allt från enkelledare till mer komplicerade.


Kvalitets och miljöpolicy:

Vi ska uppfylla kundens förväntningar avseende produktens kvalitet och snabbhet i leveranser

Vi ska arbeta för att förebygga föroreningar från produktion och produkter samt uppfylla tillämpliga lagar och krav.

Vi ska ha hög miljömedvetenhet och kompetens och målmedvetet arbeta med ständiga förbättringar