Offert

Första steget innan eventuell produktion.
Vi hämtar in komponentpriser, beräknar arbetstid och lämnar ett pris.


Konstruktion / Produktionsanpassning

WEAB åtar sig konstruktionsuppdrag av elektroniska produkter.
Inför produktion ger vi förslag på anpassning av produkten.


Materialinköp

WEAB har ett väl fungerande kontaktnät av komponentleverantörer och mekanisk bearbetning.
Vi ser till att material kommer i rätt tid till produktionsstart.
För att säkerställa rätt leveranstid och kvalitet utförs leverantörsbedömningar löpande